Hakeminen asukkaaksi

Virallinen asunnonhaku ylioppilaskotiin on joka kesä 1.6.-24.7. ja asukkaat valitaan heinäkuun lopussa. (HUOM! HAKUAIKA ON AIKAISTUNUT) Tullessaan valituksi vuokralainen saa 3 vuoden vuokrasopimuksen. Myös ympäri vuoden voi tiedustella mahdollisia vapaita asukaspaikkoja, mutta tällöin vuokrasopimus laaditaan ainoastaan seuraavan elokuun loppuun saakka voimassaolevaksi. Lisäksi kesäksi on mahdollista päästä kesäasukkaaksi Lestikselle, kun Kodin asukkaat ottavat alivuokralaisia enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Lestis on hyvin yhteisöllinen asumismuoto, mikä tarjoaa mahdollisuuden ainutlaatuiseen kanssa-asumiseen yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. ASUKKAILTA EDELLYTETÄÄN motivaatiota yhteisölliseen asumiseen, jossa jokainen asukas ottaa kanssa-asukkaat huomioon. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jokainen asukas huolehtii omasta siivousvastuustaan tuo oman panoksensa kodin yhteisiin juttuihin, kuten juhliin ja yleiseen arkiseen viihtyvyyteen. Asukkaaksi valittavan on sitouduttava myös Ylioppilaskodin sääntöihin ja toimintaohjeisiin, joihin voi tutustua täällä: Ylioppilaskodin säännöt ja toimintaohjeet

Asukkaaksi valittavan on oltava lukion tai ammattikoulun suorittanut täysi-ikäinen. Asukasvalintoja tehdessä etusijalla ovat yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opintojaan aloittelevat, joilla ei ole aikaisempia opintoja korkeakouluissa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta kotoisin olevat ovat niin ikään etusijalla.

Asuntohakemus koostuu seuraavista tiedostoista:

  • Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi haluamallasi tavalla. Kerro myös, minkälainen kämppis olisit sekä miten olisit valmis kehittämään yhteisöllistä asumista. 
  • Ylioppilastutkinto- ja lukion päättötodistuksie kopioit
  • Kahden henkilön kirjalliset suositukset, jotka suosittelijat lähettävät itse suoraan Lestikselle. Hyviä suosittelijoita ovat esim. Lestiksen entiset asukkaat tai kotiseurakunnan työntekijät. Sensijaan ylioppilaskodissa asuvat henkilöt eivät ole päteviä suosittelijoita.

Lestiksen kaupunkiasuntoihin (yksiöt ja kaksiot) on sama hakumenettely kuin ylioppilaskotiin. Ylioppilaskodissa asuvat tai siellä asuneet ovat etusijalla kaupunkiasuntoihin asukkaita valittaessa, mutta myös muilla on mahdollista hakea niihin asumaan. Asumisehdot ovat samat kuin ylioppilaskodissa.

Hakemukset ja hakijoiden suositukset tulee lähettää 9.7. mennessä Ylioppilaskodin johtokunnan sihteerille Antti Luomalle ensisijaisesti sähköpostitse: antti.j.luoma [at] gmail.com tai toissijaisesti ylioppilaskodin osoitteeseen: Lestadiolaisten ylioppilaskoti Vironkatu 7 c 4 00170 Helsinki. Sähköpostiviestin aiheeksi tai kirjekuoreen merkinnäksi ”ASUNTOHAKEMUS” tai ”SUOSITUS ASUNTOHAKEMUS”. Mikäli lähetät hakemuksen kirjepostina, ilmoita siitä myös sähköpostitse. 

Lisätietoja hakemisesta ja muusta asumiseen liittyvästä antaa Ylioppilaskodin johtokunnan sihteeri Antti Luoma, p.040-776 1322, e-mail: antti.j.luoma[at]gmail.com